SZERVEZETFEJLESZTÉS DERECSKÉN 2014

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0008

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

21 996 400 FT

Széchenyi 2020
Magyary program

2013. júniustól – októberig a tervezési, előkészítési feladatok valósultak meg, melynek keretében külső szakértő cég közreműködésével összeállításra került a szakmai koncepció és a komplett pályázati dokumentáció. A szakértői közreműködés konstruktívan segítette elő a szakmai tevékenységek átgondolt és összehangolt szervezését, csökkentette a projekt kockázati és hozzájárult a feladatok hatékony elosztásához.

A projektmenedzsment szervezet a projekt indulásától kezdve a megvalósítás teljes időtartama alatt (16 hónap) rendelkezésre állt és teljes körű felelősséggel tartozott. A projektgazda felelős szervezeti egységével és kompetens munkatársaival közösen dolgozott, a megvalósítás teljes felülvizsgálatán, értékelésén, a kockázatok azonosításán, illetve a projekt megvalósításának nyomon követésén egyaránt.

A szakmai tartalom, az egyes intézkedési területek, kötelező és választott tevékenységek megvalósítását foglalja magában, mely úgy került ütemezésre, hogy az önkormányzat számára a fejlesztés által elérhető legnagyobb hatékonyságot biztosítsa, az egymásra épülő folyamatok hatásait erősítse.

A projekt fizikai megvalósításának időszaka 2013. szeptember 1-től 2014. december 31-ig tartott. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós lapra vonatkozó általános rendelkezések egállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a Tanács 1083/2006/EK Rendelet 57. cikke {1} bekezdése alapján jelen pályázat esetében nem értelmezhető fenntartási kötelezettség. A záró beszámoló jóváhagyásával a projekt lezártnak tekinthető.

Sajtóközlemény letöltése